Arvot

Perhekodissa toimitaan kodin arvojen mukaisesti, joihin kuuluvat muun muassa tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, toisen huomioonottaminen ja välittäminen.

arvotOmalla käyttäytymisellään aikuinen antaa lapselle mallin siitä, kuinka toimitaan. Aikuisen tehtävänä on asettaa lapsen käyttäytymiselle turvalliset rajat. Tavoitteena on kasvattaa lapsista terveen itsetunnon omaavia nuoria.

Heillä tulisi olla myönteinen minäkuva, käsitys oikean ja väärän eroista ja heidän pitäisi myös toimia sen mukaan.

Myönteinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ja hyvät käytöstavat ovat niin ikään tavoiteltavia arvoja.

ylalogo2