Henkilöstö

Perhekodin henkilöstöön kuuluvat perhekotivanhemmat Outi ja Petri Turula sekä ohjaajat Jelena Lauttanen ja Susanna Rankinen.

outijapetriPetri Turula
Turulan perhekodin vastuuhenkilö. Sosionomi (AMK) ja nuorisotyöntekijä. Hän on toiminut lastensuojelussa 1990 alkaen.

Outi Turula
Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja nuorisotyöntekijä. Outi on toiminut perhekotivanhempana 1996 alkaen ja sitä ennen luokanopettajana kahdeksan vuotta.

Jelena Lauttanen
Lähihoitaja ja artesaani. Hän on toiminut Turulan perhekodissa ohjaajana vuodesta 2007 alkaen.

Susanna Rankinen
Lähihoitaja ja merkonomi. Hän on toiminut Turulan perhekodissa ohjaajana vuodesta 2009 alkaen.

Perhekodin henkilöstö osallistuu aktiivisesti Ammatillisten perhekotien liiton sisäisiin ja muiden yhteistyötahojen koulutustilaisuuksiin. Työntekijöitä kannustetaan jatkuvan oppimisen tielle. Perhekodin työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.