Toiminta-ajatus

Turulan perhekoti on pitkäaikainen koti perhehoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille.

toimintaajatusPerhekotivanhemmat asuvat yhdessä sijoitettujen lasten kanssa. Turulan perhekoti on ammatillinen perhekoti, jossa työskentelevät koulutetut työntekijät ja toimintaa säätelee sosiaalialan lainsäädäntö. Toimintaan on Aluehallintoviraston myöntämä ammatillinen perhekotihoitolupa.

Turulan perhekoti on kodinomainen, ”pehmeä” ja ”rakennettu”. Perhekoti toimii yhteistyössä sijoitettujen lasten vanhempien ja heille muuten läheisten ihmisten sekä sijoittavan kunnan että moniammatillisten verkostojen kanssa. Lapsen biologisilla sukulaisilla on tärkeä rooli lapsen elämässä, hoidon ja kasvun sekä kehityksen tukemisessa.

Perhekotiin sijoitettu lapsi saa kodissa ikätasoon liittyvän hoidon ja kasvatuksen. Perhekotiyhteisö tukee lapsen kasvua niin, että lapsen eheytyminen on mahdollista turvallisilla puitteilla ja elämän ennakoitavuudella.